top of page

PRIVACYVERKLARING VAN SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS, of om een andere reden persoonsgegevens aan SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: SCHOONHEIDSSALON MELISSA, De Slufter 120 2134XK te Hoofddorp. KVK: 34379982 De salon is bereikbaar via info@schoonheidssalonmelissa.nl of 0653177669 2. Welke gegevens verwerkt SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS en voor welk doel

 

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig) c) telefoonnummer, e-mailadres, 2.2 SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan, b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS,  e-mail berichtgeving: SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS

 

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via door een afmeld link in de mail.

 

3. Bewaartermijnen SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SCHOONHEIDSSALON MELISSA RIPPENS zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop SCHOONHEIDSSALON MELISSA je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van SCHOONHEIDSSALON MELISSA via info@schoonheidssalonmelissa.nl of 0653177669

 

6. Wijzigingen Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

bottom of page